head_bg

தயாரிப்புகள்

  • 3-Amino-1, 2, 4-Triazole

    3-அமினோ -1, 2, 4-ட்ரயாசோல்

    தயாரிப்பு பெயர்: 3-அமினோ-1,2,4-ட்ரையசோல் அமினோட்ரியாசோல்; களைக்கொல்லி 3-அமினோ -1 எச் -1,2,4-ட்ரயாசோல்; சிஏஎஸ்: 61-82-5 மூலக்கூறு சூத்திரம்: சி 2 எச் 4 என் 4 மூலக்கூறு எடை: 84.08 நிலைத்தன்மை: நிலையானது. வேதியியல் பண்புகள் படிக திட. இது நீர், மெத்தனால், எத்தனால் மற்றும் குளோரோஃபார்மில் கரையக்கூடியது, ஆனால் ஈதர் மற்றும் அசிட்டோனில் கரையாதது. சேமிப்பு மற்றும் போக்குவரத்து சர ...